Reddingsbrigade Rivierenland Tiel

Inschrijfformulier Reddingsbrigade Rivierenland Tiel

Vul het formulier zo volledig mogelijk in om in te schrijven als lid van de Reddingsbrigade Rivierenland Tiel. Lees ook de aanvullende informatie op deze pagina goed door.

Algemene gegevensVaardigheden


RBTiel voor en door vrijwilligers

Vragen om in te schatten voor welk vrijwilligerswerk we je kunnen benaderen.

Bij jeugdlid beroep en hobby's van ouders of verzorgers.

Welke activiteiten hebben jouw interesse?
humpendag (jeugdactiviteit)
kampcommissie
sinterklaasviering
collectie Jantje Beton
versturen verjaardagskaarten
bewakingen open water
bewaken discozwemmen
aspirant/kader instructeur
bestuur
opknappen/onderhoud Waptap
onderhoud vloot
promotie (flyers, clubblad, facebook, website)
sponsorcommissie
mozaïek leggen


Foto- en videomateriaal

Voor welke doeleinden mogen foto's en video's gebruikt worden.
website
social media
nieuwsbrief
ander promotiemateriaal


Meerijden tijdens activiteiten

meerijden met andere leden of ouders

Contributiebetaling

Voor seizoen 2023/2024 bedraagt het inschrijfgeld € 10,00.
De contributiekosten zijn € 155,00 per jaar

betaling per kwartaal   € 38,75
betaling per jaar   € 155,00


Gezondheidsverklaring

ondertekende verklaart ...

... dat bovengenoemde lid mag deelnemen aan de opleidingen voor zwemmend en/of varend redden en/of wedstrijden.
... bekend te zijn met het feit, dat het bovenstaande verhoogde eisen stelt aan de fysieke toestand van de deelnemer en verklaart kennis te hebben genomen van de factoren welke hieronder zijn opgenomen.
... jegens de organisatie die de opleiding en het examen verzorgt, alsmede de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, het risico van het deelnemen aan voornoemde opleiding, examen en/of wedstrijden te aanvaarden en de beide genoemde instanties uitdrukkelijk van iedere aansprakelijkheid te vrijwaren, voor zover deze aansprakelijkheid betrekking heeft op gebeurtenissen die voortvloeien uit de hieronder vermelde gezondheidsrisico's. Ziekten of afwijkingen welke een verhoogd risico geven bij sportbeoefening, in het bijzonder zwemmend redden.

Algemeen,
diabetes (suikerziekte),
breuken.
Hart en vaataandoeningen, aangeboren of later ontstaan:
benauwdheid,
snelle vermoeidheid al of niet na inspanning,
hartkloppingen.
Aandoeningen van het ademhalingsstelsel,
astma,
bronchitis.
Aandoeningen van het centraal zenuwstelsel,
duizeligheid,
flauwtes,
wegrakingen,
epilepsie (vallende ziekte).
Aandoeningen van het gehoororgaan,
middenoorontstekingen,
loop-oor,
gat in het trommelvlies.


Ondertekening


Met het aanvaarden (= ondertekenen) van dit lidmaatschap gaat ondergetekend akkoord met de hoogte van het contributiebedrag en de wijze van betaling geldende binnen de vereniging. Het moment van ondertekening staat voor de vereniging gelijk aan de datum waarop het lidmaatschap ingaat. Door het lidmaatschap aan te vragen/te aanvaarden gaat ondergetekende akkoord met de statuten van de vereniging.Reddingsbrigade Rivierenland Tiel

Verzend

Je ontvangt een kopie van dit inschrijfformulier op het opgegeven e‑mailadres.

Reddingsbrigade Tiel voor en door vrijwilligers

Net als vele andere verenigingen draait de Reddingsbrigade Rivierenland Tiel op de inzet van vrijwilligers. Er worden door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd waar we vrijwilligers voor nodig hebben.

Vele handen maken licht werk en we verwachten dat jij of je ouders ook hun steentje bijdragen. Uiteraard moet vrijwilligerswerk wel leuk zijn.

Binnenkort word je benaderd door een van de vrijwilligers om te bespreken waar we jou voor in kunnen zetten. Uiteraard mag je ons ook altijd aanspreken mocht je zelf suggesties hebben. Als we met z'n allen de schouders eronder zetten, kunnen we al deze leuke activiteiten blijven organiseren.

Toestemming voor publicatie van foto's en meerijden met activiteiten

Om jullie te laten zien wat we allemaal doen binnen onze vereniging en om onze brigade te promoten willen we graag de mogelijkheid hebben om foto's en/of video's te maken en publiceren.

In het algemeen geldt dat publicatie van persoonsgegevens, en foto's waarop iemand herkenbaar is toestemming nodig is van degene die op de foto staat of van diens ouders of verzorgers.

Daarnaast gaan we af en toe op pad met de kinderen, denk hierbij aan het kamp, de humpendag of andere activiteiten. Om daar te komen rijden de kinderen soms met andere ouders of volwassen leden van de brigade mee in de auto. Hierbij willen we ook bij voorbaat je toestemming vragen. Dit is voor volwassen leden uiteraard niet van toepassing.

Opzeggen lidmaatschap

Aan het einde van het seizoen heb je als lid de mogelijkheid om het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen. Dit moet voor 1 juli plaatsvinden. Op 1 juli moeten wij namelijk onze leden opnieuw aanmelden bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) als lid van Reddingsbrigade Rivierenland Tiel. De KNBRD brengt voor de lidmaatschapskosten in rekening. Daarnaast maken wij als vereniging kosten om je in onze administratie te handhaven. Mocht het daarom voorkomen dat je als lid vergeten bent jezelf of je kind uit te schrijven voor de uiterste termijn van 30 juni, dan brengen wij je 50 euro in rekening voor deze kosten.

Leden die tijdens het nieuwe seizoen alsnog op willen zeggen, betalen bij opzegging voor 1 december 50% van de contributie. Indien de opzegging na 30 november bij ons binnen komt, ben je de volledige contributie verschuldigd.

Privacyverklaring Reddingsbrigade

De Reddingsbrigade Rivierenland Tiel hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van onze leden.

In onze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van de privacyregels.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.