Reddingsbrigade Rivierenland Tiel
Iedereen bij Reddingsbrigade Rivierenland Tiel wil met plezier kunnen zwemmen dan wel varen. Toch kunnen er zich ongewenste gebeurtenissen voordoen in de vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, of pesterijen. Meestal kan men deze zaken bespreken met een (spirant) trainer of bestuurslid. Maar soms blijkt dit toch te moeilijk. Het kan bv lastig zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is.
In zulke gevallen is het goed, dat men terecht kan bij een persoon, die buiten de leiding staat, maar wel een meldingsplicht heeft richting het bestuur van de vereniging. Het bestuur vindt het belangrijk dat er binnen onze vereniging een persoon aanwezig is, waar men met bovenstaande vertrouwelijke problemen terecht kan en heeft daarom besloten tot de aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon.

In voorkomende gevallen kun je contact opnemen met:
Conny van Bekkum
E-mail: vertrouwenscontactpersoon@rbtiel.nl

Vertrouwenspunt Sport

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Je krijgt bij alle manieren een deskundige vertrouwenspersoon aan de lijn. Mochten de telefoonlijnen bezet zijn, dan hoor je een bericht. Het Vertrouwenspunt maakt geen gebruik van nummerherkenning en neemt gesprekken niet op. De vertrouwenspersonen zullen je aan het begin van het gesprek informatie geven over de werkwijze en stellen voorafgaand aan jouw verhaal enkele vragen om die informatie gericht te kunnen geven.

De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en ruimte voor emoties. Ze begeleiden je bij het helder krijgen van je verhaal en wat je wil bereiken met het gesprek. Je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om, als je anoniem wil blijven, geen gegevens te verstrekken die die anonimiteit kunnen verbreken. Let hierbij op het noemen van je eigen naam en/of heel specifieke gegevens van je vereniging en zet je nummerherkenning uit op je telefoon.

Vragen, twijfels, klachten

Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten. Als je bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen in het gedrag van je kind vragen hebt waarop je geen antwoord weet, neem dan contact op met de leiding, het bestuur of onze vertrouwenscontactpersoon.

Heb je vermoedens dat je kind seksueel wordt misbruikt?
Meestal kan men deze zaken bespreken met een (aspirant) trainer of bestuurslid. Maar soms blijkt dit toch te moeilijk. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is.

In zulke gevallen is het goed, dat men terecht kan bij een persoon, die buiten de leiding staat en die een geheimhoudingsplicht heeft. Reddingsbrigade Rivierenland Tiel heeft voor dergelijke gevallen een vertrouwenscontactpersoon, deze bekijkt samen met jou wat er mogelijk aan de hand kan zijn en welke stappen kunnen worden ondernomen.

Dit is mevrouw Conny van Bekkum, zij is te bereiken via e‑mailadres: vertrouwenscontactpersoon@rbtiel.nl