Reddingsbrigade Rivierenland Tiel
Vanaf 1 december 2023 hanteert Reddingsbrigade Rivierenland Tiel het volgende Reglement voor opschorting.

Wanneer

Redenen voor opschorting:
 • langdurige ziekte of blessure.
 • zwangerschap.
 • studie buiten de gemeente.
 • tijdelijke verhuizing vanwege werk buiten een straal van 50 km.
 • in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Regels

Reddingsbrigade Rivierenland Tiel hanteert de volgende spelregels bij opschorting:
 • Opschorting vindt nooit plaats met terugwerkende kracht.
 • Tot moment van opschorting dienen alle betalingen te zijn voldaan.
 • Tijdens opschorting vinden geen betalingen plaats, de reeds betaalde contributie wordt bevroren.
 • Bij herintreding volgt eindafrekening: bevroren contributie wordt verrekend met nieuw te betalen contributie op moment van herintreden plus € 50,- kosten voor extra administratie.
 • Er volgt nooit restitutie van betaalde contributie; ook niet indien opschorting na 2 jaar resulteert in beëindiging lidmaatschap en uitschrijving.
 • Bij misbruik van deze regeling vervalt het recht om opnieuw lid te worden.

Hoe aanvragen

Opschorting dient schriftelijk of per e-mail te worden aangevraagd bij de ledenadministratie:
 • Vermeld de reden.
 • Voeg indien mogelijk een bewijsstuk toe (bijvoorbeeld: bewijs van inschrijving bij andere gemeente, inschrijving bij studie, dokters verklaring).

Het bestuur beoordeelt je aanvraag en stelt je schriftelijk of per e-mail in kennis van het genomen besluit.

Vragen, twijfels of klachten

Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten, neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur je vraag naar dagelijksbestuur@rbtiel.nl